ADEM GENÇ

Sanat Görüşü

“…Galiba ben sanatta ‘modernite’ sorgulamasını ya da avangart çağdaşlaşma pratiğini ‘bedii’/estetik ve ‘Karşı-Sanat’ pragmatizmini de bir ölçüde içinde barındıran bir kuram açısından yapmak istiyorum. Bu bağlamda kendi sezgilerime güveniyor ve sanat kritiğinin, aklın özgürleşmesine yönelik sofistike bir süreç olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla resimlerim hakkında, evrensel kültürün temel kodlarına ve hiyerarşisine hükmeden algılama biçimleriyle birlikte, sözü edilen bu mutasavvıf duyarlık vurgusu ya da bu duygunun dışavurumu açısından yapılan içerik çözümlemeleri ve değerlendirmelere kişisel olarak ben de katılıyorum”

Adem Genç, 2020.

1944’te Rize’de doğdu. 1965’te, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Adana ve Rize’de resim öğretmenliği yaptı. 1969’da devlet bursu ile, İngiltere’ye gönderildi ve 1969-1971 yılları arasında Bournemouth and Pool  College of Art’ta desen ve gravür atölyelerine devam etti. 1971’de  girdiği Londra St. Martin’s School of Art’ın Advanced Painting programında uzmanlık öğrenimini 1974’te tamamladı.

Türkiye’ye döndüğünde, Samsun Eğitim Enstitüsü’ne atandı. Ardından, 1978’de, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde Asistan oldu.  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü ile Resim Bölümünün kuruluş sürecinde görev yaptı. Burada Yüksek Lisans (1980) ve Doktora (1983) çalışmalarını tamamlayan sanatçıya 1984’te ayrıca, Sanatta Yeterlik Diploması verildi. 1987’de doçentliğe, 1992’de profesörlüğe yükseltildi.  1991-92 öğretim yılında, Fulbright bursuyla gittiği Kaliforniya Devlet Üniversitesi, Chico’da Doktora sonrası araştırmalarına devam etti.  1999’da, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli olan sanatçı halen (2021) Altınbaş Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Adem Genç, Türkiye’de ve Türkiye dışında çok sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi ve grup sergilerine katıldı. Eserleri, Deutsche Bank, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha, T.C. Merkez Bankası ve Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel koleksiyonlarına girdi. Sanatçının DADA – Antropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlemesine İlişkin bir Yöntem Araştırması (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1983), Görsel Algılama / Sanatta Yaratıcı Süreç isimli bir ortak kitabı (Sergi Yayınevi, İzmir, 1990) ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sanatçı hakkında ayrıca, Ahmet Oktay’ın yazarlığını yaptığı Adem Genç : Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni-Soyut Yaklaşımlar (Bilim Sanat Galerisi Yayınları 2004) başlıklı bibliyografik bir kaynak kitap bulunmaktadır. 2008 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Resim Ödülünü kazanan Adem Genç, 1984 “İnönü Vakfı Resim Yarışması’nda Birincilik Ödülü’ne; 1980 ve 1983 Devlet Resim Yarışmaları ile 1987, 1996 DYO Resim Yarışmalarında Başarı Ödülüne layık görülmüştür.

Sanat Pratiğine Dair

“Sanat eğitimine başladığım, Savaş Sonrası Sanatın ideolojik ufkunu oluşturan 60’lı yıllarda, usta-çırak arasındaki geleneksel itaat disiplini çözülmeye yüz tutmuş, sanat yeni bir açılım ve dönüşüm sürecine girmişti. Müsamahakâr ve özgür düşünceli toplumlarda sanat, tarihi yörüngesine her zamankinden daha büyük bir ivme ile karşı koymaktaydı. Ancak, geldiğimiz yerde, son yarım yüzyıldan bu yana her türlü sanatsal kabulün köküne dinamit koyan, siyasal Anti-Art pratikleri bile adeta bir meta gibi ilgi görmektedir. Dünyanın her yerinde karşılaşılan amnezik sanat oluşumları, kendi hafızasız izleyicilerini de yaratmaktadır. Bu tür düşüncelerin etkisiyle, son yirmi yıldır, “Şeyler niçin oldukları gibidirler?” isimli resimlerimde, entropik paradokslarla  yüzleşiyor, resimde sıradan olan şeylere  ilgi duyuyorum.  Amacım, soyutlamanın pratiğinde Neo-Dada, Pop ve Op Art’ın araçlarını tümüyle yok etmek değil, cazibelerini sıfırlamak ve soyutun, acı verici, geleneksel hümanizasyonunna farklı bir yaklaşım getirmektir. Bu bağlamda, resmin araçsal maddesi ile anlatım tarzları arasında doğrudan/figüratif veya dekoratif ilişkiler kurmak yerine, bilişsel anlamda giderek daha güçlü bir renk-form etkileşiminin gizemli hatlarını araştırıyorum.  Artık, her çalışma, benim için her yönüyle yeni bir duygu formu ve bana öznel bir yargıya vardığımı hissettiren yeni bir duyarlık problematiğidir.” Adem Genç, 07.11.2021