SALİH URALLI (1908-1984 ) Click for Artist Information

İMZASIZ, 35x49cm, HALİYLE, DURALİT ÜZERİNE YAĞLI BOYA, , ÇERÇEVELİ

SALİH URALLI

SALİH URALLI

İlk ve orta tahsilinin bir kısmını Galatasaray Lisesi'nde yaptıktan sonra, Nişantaşı İngiliz Mektebi'ne devam etti. 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldu ve ressam Namık İsmail'in atölyesinde çalıştı. Salih Urallı 1931'de Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra Avrupa sınavı için Paris'e gitti. Orada A. L'Hote ve F. Leger Atölyesi'nde çalıştı. 1934 yılında Türkiye'ye dönüşünde Kübizm ve İmpresyonizm esprisinde realizm yolunu izledi ve çalışmalar yaptı. "Bisikletli Adam', "Kadın Partisi' vb. yapıtlarında sentetik kübizm ve empresyonizme yer verdi. Sonraki çalışmalarında ise soyutlamalara yönelen Urallı, giderek gerçekçi anlamda çalışmalar yaptı. Salih Urallı, Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde teknoloji öğretmeni olarak 1963-1971 yılları arasında görev yaptı. Buradan da emekli oldu. CHP tarafından Manisa'ya gönderildi. Orada başarılı peyzaj çalışmaları yaptı. D Grubunun üyeleri arasında yer alan Urallı'nın eserleri resmi ve özel koleksiyonlar arasındadır.